אלימות במשפחה

אלימות במשפחה הינה עבירה פלילית. בשל המורכבות של סוג עבירות אלו והשפעתן על כל התא המשפחתי, ולא רק על נפגע/ת העבירה, המחוקק הישראלי חוקק את החוק למניעת אלימות במשפחה בשנת 1991 בנוסף ליתר חוקי מדינת ישראל החלים על עבריינים המבצעים עבירות גם בתוך התא המשפחתי.

הקושי העיקרי בקיומן של עבירות אלימות בתוך המשפחה הוא קיומו של "מסלול מקביל", המסלול בבית משפט לענייני משפחה, קרי הערכאה האזרחית במקביל לקיומו שלהליך פלילי המתקיים בבית משפט אחר, השלום, המחוזי או העליון ובהתאם לחומרת העבירה.
הקושי בניהול ההשפעות האזרחיות הנובעות מקיומו של הליך פלילי הוא קושי עצום. אדם שכנגדו הוגש כתב אישום כי פגע בילדיו, פיזית או מינית, למעשה יכול לדרוש בערכאה האזרחית לפגוש בהם בלי שלערכאה העוסקת בהליך הפלילי תהיה נגיעה לכך.

דוגמה למקרה כזו הינה של א'. א' הינה אם לשלושה ילדים. שני בנים ובת. בד' אחד מבניה הותקף על ידי האב מינית. ד' סיפר על כך שאביו נגע באיבריו במסגרת הליך של חקרת ילדים ועדותו נמצאה אמינה ומדוייקת והוחלט בפרקליטות להגיש כנגד אותו אב כתב אישום. למרבה הצער, מהמועד שהאב נעצר עד מועד הקראת כתב האישום עבר זמן רב מאוד, בינתיים עתר האב לראות את יתר ילדיו בהם לא נמצא כי פגע ישירות.

אותו אב פנה לבית המשפט לענייני משפחה ודרש לראות את ילדיו וטען שזו טובתם.
א' כמובן לא הסכימה כי ילדיה יחשפו לסכנה מיידית ממשית, לא הסכימה להפלות בין ילדיה, היא סברה כי לא יתכן כי ילד אחד מילדיה יפגע מידי אביו ויתר ילדה יפגשו בו ויגדלו לצד הידיעה כי על אף שהוא פדופיל, הוא דמות שהמערכת עומדת על נוכחותו בחייהם. א' לא הייתה מוכנה למסר המפלה שיקבל הבן שנפגע כי למרות שנפגע הוא יופלה ואחיו יפגשו במי שפגע בהם.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

השימוש בביטוי טובת הילד התרוקן ממשמעותו ולמעשה כל אדם שמבקש לקיים את רצונותיו, "מדביק" את הרצון הזה לביטוי השגור, "טובת הילד".
אותו אב טען בביהמ"ש לענייני משפחה כי אין בעובדה כי הוגש נגדו כתב אישום כדי להוכיח את אשמתו וכי גם אם ישנה כזו, אין זה אומר שילדיו לא צריכים לראות אותו. המצב הזה לצערנו שכיח מאוד. בתי המשפט בישראל לא חשופים לחומר הראיות שבתיק הפלילי ואין בקיומו של הליך פלילי כדי להשפיע על ההגנה שיש להעניק לילדים גם אם מתקיים חשש ממשי.

במקרים כמו במקרה של א' בה הייתה אלימות מינית כלפי קטין או במקרים אחרים של אלימות פיזית או מילולית, הזנחה ועוד מקרים קשים, יש לעמוד על הזכויות ועל המרקם הדק שבין ההליך הפלילי לאזרחי.

משרדנו מעניק שירות ליווי לנפגעי עבירה בבתי המשפט הפליליים וניהול הליכי משפחה בבתי המשפט למשפחה ובערכאת בה"ד הרבני.

מי הם בני משפחה?
חוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995 סעיף 1 (2) קובע כי בני משפחה הם: https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/072_009.htm

(א) בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;
(ב) ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;
(ג) הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;
(ד) נכדו;
(ה) הורי הוריו;
(ו) אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;

  • אלימות בין בני זוג – במציאות של ימינו, בכל 16 ימים אשה נרצחת בישראל על ידי בן משפחתה. הסטטיסטיקה מצביעה על כך שרוב הקורבנות במקרים של אלימות במשפחה, הן נשים. קיימים מקרים כי הגברים בעצמם קורבנות אבל הם מועטים ביחס לנשים הנפגעות.
  • אלימות כלפי ילדים – ילדים שהם קורבן של אלימות מצד אחד ההורים או מצד האדם שאצלו הם במשמורת או על ידי בן זוג של הורה. ישנם מקרים בהם הילד אינו הקורבן הישיר של האלימות (לדוגמה, במקרים של אלימות בין בני זוג) עדיין מומלץ להוציא אותו מחזקת האדם האלים מחשש לשלומו הנפשי והגופני. ילדים ניזוקים נפשית מהשהייה בבית אלים גם כשלא מופנית כלפיהם אלימות אשר משאירה סימנים פיזיים.
  • אלימות כלפי קשישים – האוכלוסייה הכי חלשה ופגיעה יחד עם ילדים. אלימות כלפי קשישים מהאדם שמטפל או אחראי עליהם, לעיתים מדובר בבני משפחה המנצלים או מתעללים בבן משפחה מבוגר אחר.

סוגי האלימות המוכרים הם:

  • אלימות פיזית – פגיעה פיזית מכל סוג שהוא כשפעמים רבות היא מלווה בנזק גופני לקורבן.
  • אלימות מילולית – קללות, גידופים, השפלות, איומים וכו'.
  • אלימות נפשית – מניפולציות רגשיות ומילוליות, הקטנה ופציעה של נפש הקורבן ללא שימוש באלימות פיזית.
    אלימות מינית – אלימות מינית בתוך משפחות נפוצה מאוד, העדר גבולות גוף ועד אונס או מעשים מגונים. ה"הסכמה" איננה קיימת או רלוונטית כשמדובר על פגיענ מינית אשר נעשית על ידי אחראי שכן ילד או חסר ישע איננו יכול להביע הסכמה או לדעת מה נורמאלי או מותר. עבירות מין רבות הן עבירות הנעשות בתוך "משחק" או עיוות של מה שמוצג לילד על ידי אחראי. עבירות מין רבות נעשות בילדים בתוך המשפחה על ידי מי שאמורים להיות הגורמים המגנים והמטפלים, הורים, דודים, אחים, סבים.
  • אלימות כלכלית – שליטה או מניעת גישה לכספים. אחת מצורות האלימות השקטות והקשות ביותר היא האלימות כלכלית, לעיתים האלימות ומניעת הגישה לכסף ולרכוש נעשית בידיי צד שכלל לא הרוויח את הכסף ועדיין הוא ששולט או מכתיב מה יעשה בכספים הנמצאים בשליטתו. אלימות כלכלית יוצרת תלות של הקורבן וחוסר יכולת להתנהל ללא התוקף, לכן מדובר במה שמוגדר כ"מעגל האלימות", כיוון שלא ניתן לצאת ממסגרת זו.

במידה ונפגעת מאלימות במשפחה, נשמח להזמינך לקבל ייעוץ, הכוונה והקלה ברגישות, אמפתיה ומקצועיות.

מידע נוסף

צו הגנה

צו הגנה הוא אחד הכלים המשמעותיים והחשובים ביותר לקבלת הגנה מיידית והרחקה של אדם שיש חשש כי יפגע באחר. על

אלימות כלכלית

טרור כלכלי בבית מה היא אלימות כלכלית? מצב בו אחד מהצדדים תלוי בצד השני והצד החזק שולט בכספים וברכוש. נשים

פגיעות ועבירות מין במשפחה

פגיעה מינית בתוך המשפחה, בין אם היא בילדים ובין אם היא במבוגרים היא אחת הטראומות הקשות ביותר שאדם יכול לשאת-